אתר השירותים הממשלתי - חוק חופש המידע
המועצה לארץ ישראל יפה
הטכניון חיפה

קבצים לאתר

  תקנון למניעת הטרדה מינית מותאם לשירות המדינה
  ידיעון אלימות נגד נשים - עברית
  ידיעון אלימות נגד נשים - ערבית
  ידיעון אלימות נגד נשים - אמהרית
  ידיעון אלימות נגד נשים - רוסית
  מניעת הטרדה מינית - עיקרי התקנון - עברית
  מניעת הטרדה מינית- עיקרי התקנון - רוסית
  מניעת הטרדה מינית - עיקרי התקנון - אמהרית
  מניעת הטרדה מינית - עיקרי התקנון - ערבית
  החוק למניעת הטרדה מינית
  החוק למניעת הטרדה מינית
  משפטית 3 טבלת פעילות מחלקה
  חילופי מנהלים לוקאל פרסום
  פרסומים ד"ר שמואל הירשמן
  מכרז 1/2012 לעמוד המכרזים
  קובץ מס 2 לדף הסיפריה
  קובץ מס 3 לדף הסיפריה
  קובץ מס 4 לדף הסיפריה
  קובץ פירסומים עבור עמוד הסיפרייה
  פרסום איגוד הפסיכאטרייה
  פרסומים 8
  פרסומי ביה"ח ספרייה קובץ וורד
  הודעה על דגל היופי ומגן עמית לביה"ח
  תנאים להפעלת אמבולנס ביטחון מסוג טיפול נמרץ (פרטי).
  פרוטוקול כנס ספקים בעניין מכרז 1/2012 מכרז עבור שירותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים
  טופס הדרכה לקבלנים
  השתלמות 1 - מהבריא לפתולוגי
  מכרז סגן קבט
  הבהרה לפרוטוקול כנס ספקים מכרז 1/2012
  דרוש סגן קבט למרכז לברן שער מנשה
  מכרז 2/2012 מערכת קריאת אחיות הוסטל ניצולי השואה
  מכרז 2/2012 - כתב כמויות מערכת קריאת אחיות הוסטל ניצולי השואה
  פרוטוקול כנס ספקים מכרז מס 2/2012
  מכרז 3/2012 אספקה והחלפת לוח מתח גבוה בתחנת השנאה קיימת
  מכרז 3/2012 תוכנית
  מכרז 3/2012 כתב כמויות
  מכרז מס 4/2012 אספקה והתקנת מיכל סולר.
  מכרז מס 4/2012 - תוכנית 1
  מכרז 4/2012 - תוכנית 2
  מכרז 4/2012 - תוכנית 3
  מכרז 4/2012 - כתב כמויות
  פרוטוקול כנס ספקים מתאריך 20/12/2012 בעניין מכרז מס 4/2012
  פרוטוקול כנס ספקים למכרז 3/2012
  פרסום תוצאות מכרזים 1-4 2012
  פרסום תוצאות מכרזים פברואר2013
  חוק חופש המידע1
  נספח - פרסום הנחיות מינהליות
  פרוטוקול כנס ספקים מיום 20/3/2013 לעניין מכרז 8/2013
  סיור פרופסור ריצנר במוסקבה - עברית
  סיור פרופסור ריצנר במוסקבה - רוסית
  חוזר נציבות שירות המדינה בנושא יום ללא עישון
  מבנה אירגוני
  מצגת הישגים
  ברושור לארץ ישראל יפה
  סיום קורס איכות ומצויינות
  סתם1
  שער ירוק באנר
  שער ירוק1
  999
  111
  222
  444
  555
  666
  777
  מכרז טרקטור
  000
  הבהרות למכרז לרכישת מכסח דשא1
  שנה טובה
  מצגת שדרוג פלאפונים 2013
  כתבה בידיעות אחרונות
  מכרז 2/2013 אספקת והתקנת מיכל סולר
  נוסח פרסום של מכרז פומבי 2/2013 לאספקה והתקנת מיכל סולר
  מכרז 2/2013 - אספקה והתקנת מיכל סולר- כתב כמויות
  טופס הפנייה לאשפוז ממוקד
  יום עיון לנפגעות תקיפה מינית כרזה
  1
  2
  3
  מכרז 1/2014 אספקת שרותי אחריות ותחזוקה למערכות מנ"מ ובטחון - נוסח סופי
  אספקת שרותי אחריות ותחזוקה למערכות מנ"מ ובטחון הסכם סופי
  אישור ביטוחים לקבלן
  נוסח לפרסום
  כתב כמויות למכרז מתח נמוך
  מכרז מתח נמוך
  מיפרט טכני
  מסמך ד למכרז מחירון תחזוקה שער מנשה - הצעה
  מסמך ד למכרז תחזוקה שער מנשה מחירון חלקי חילוף
  מכרז סולר 2/2014
  נוסח לפירסום - מכרז סולר
  כתב כמויות רביד
  סיכום סיור קבלנים מכרז 1/2014
  קובץ אקסל
  שאלות הבהרה - מכרז מתח נמוך מס 2
  פרוטוקול כנס ספקים בעניין מכרז 2/2014 אספקה והתקנת מיכל סולר
  מכרז מתח נמוך - שאלות הבהרה מס 3
  תקציב ביה"ח לשנת 2014
  זכויות החולה ב-4 שפות
  קשב והיסח הדעת בנהיגה- תחבורה.
  קידום מעמד האישה בשירות המדינה
  מכרז מס 1 2016 אספקת שירותי גינון והדברת עשבייה
  נוסח מודעת מכרז פומבי 1/2016 לאספקת שירותי גינון
  פוסטר חזון מבנה יעדים
  פירסומי המרכז - סיפריה
  מכרז אמבולנסים
  פרטי ממונה לחופש המידע
  דווח הממונה לשנת 2016
  תקציב מבר 2016
  מכרז להתקנה ואחזקת גדר נגיעה בשער מנשה. מכרז 1/2018
  מכרז גדר - נספח 1 למכרז 1/2018
  נספח
  נספח 1 - הוראות מילוי למיכרז
  נספח 2
  נספח למיכרז פומבי 1/2018 תצורת אקסל
  דווח ממונה על חופש המידע לשנת 2017
  פרסומי המרכז - סיפריה 2016-2017
  ממונה על גזענות ביחידה
  מיכרז פומבי 2/2018 בקרת טמפרטורה
  הבהרה לשאלות מכרז בקרת טמפרטורה
  מכרז בקרת טמפרטורה דחיית מועד
  תקנון - הטרדה מינית
  שינוי ממונה חופש המידע
  מרכז יעוץ ותמיכה למשפחות
  פרסומי ביה"ח משנת 2012 עד 2018 - סיפריה
  יום המעשים הטובים
  סכנת ההתמכשרות לאופייטים למטופלים.
  מכרז 1/2019 א'
  מכרז 1/2019 מסמך ה חוזה
  מכרז 1/2019 קובת אקסל
  מכרז 1/2019 ב ג
  ex0
  ex1
  ex2
  ex3
  קובץ אקסל למכרז 1/2019
  מיכרז ה מכרזים
  מיכרז מנמ ב-ג
  תרשים ארגוני
  מכרז פומבי 2/5/2019
  מכרז פומבי 2/5/2019 חלק 2
  מכרז 2/2019 תוספת
  מכרז 2/2019 מהדורה שניה מתוקנת
  תקציר מדיניות אבטחת מידע במרכז לבריאות הנפש שער מנשה
  מענה לשאלות הבהרה - מכונות שתיה
  הצהרת נגישות לאתר
  מכרז אספקת חומרי ניקוי מתכלים
  מענה לשאלות הבהרה מכרז טאולטיקה
  הודעה למשפחות המטופלים
  הנחיות משרד הבריאות
  מתכוני עובדים לחג שבועות 2020
  דין וחשבון שנתי 2019
  דין וחשבון חופש המידע 2020
  דין וחשבון מבנה ארגוני
  דין וחשבון חופש המידע 2020 כל המידע
  דין וחשבון חופש המידע 2020 בפורמט וורד
  סגן ממונה קב"ט
  תיאור תפקיד סגן ממונה קב"ט
  מכרז 1/2021 רכישת חומרים מתכלים עבור המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
  עידכון תאריכים ושינוי מפרט השירותים מכרז 1/2021
  הזמנה לטכס עובדים מצטיינים 2021
  פלאפון חשכ"ל עובדי ביה"ח
  מכרז 1/21 כנס ספקים
  סיכום כנס ספקים מכרז טואלטיקה 1/21
  מאגר נציגי ציבור למכרזים
  מאגר נציגי ציבור למכרזים
  מכרז יועץ תקשורת1
  מכרז יועץ תקשורת נוסח סופי
  מכרז רכש חשמל 2022
  מכרז רכש חשמל 2 2022
  מכרז יועץ תקשורת
  מענה לשאלות מכרז יועץ תקשורת
  הבהרה
  הבהרה
  רעידות אדמה - הנחיות לבעלי מוגבלות, משפחותיהם ומטפלים.
  מכרז 2 רכש חשמל מענה לשאלות
  דין וחשבון שנתי לחוק חופש המידע 2021
  גיוון תעסוקתי
  הצדעה לעובדים
  הצדעה לעובדי המרכז
  חופש המידע - דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור
  עובד דע זכויותיך
  מתכונים מהסדנא ועדת תזונה לקראת הקמת מטבח טיפולי
  דין וחשבון 2022
  מכרז פומבי 1/2023 לאספקת שירותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים
  הזמנה להרמת כוסית לראש השנה
  עידכון
  עדכון לגבי מכרז אמבלונסים 1/2023
  הגשת דוחות נוכחות ותשלומי שכר בגין מצב חירום 1/11
  הודעה הנהלה מס 2
  אגרת לעובדים
  הודעה גילה חיים
  הודעת עידכון הנהלה מס 4
  הודעת עידכון הנהלה מס 5
  הודעת עדכון הנהלה מס 6 17/10/2023
  חוזר משמעת
  הודעת עדכון הנהלה מס 7 18/10/2023
  איתור מועמדים לאבטחה בחירום - תוכנית "בני המקום"
  עוטפים את העוטף
  חרבות ברזל הרצאת העשרה
  דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2023
  חוברת הדרכה לתלוש שכר החדש
  הזמנה לערב הוקרה לעובדים
  גאים להיות ישראלים
  טקס יום הזיכרון 2024
  יום הזיכרון מעודכן
  מכרז
  מכרז2
  פסטיבל גג
  דין וחשבון לחוק חופש המידע 2023
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד