מכרזים 2022/2023

מכרזים 2024

מכרז פומבי 1/2024 לרכישת שרותי הדרכה לגמילה מהתמכרויות

 

הסכם למתן שירותי הדרכה לגמילה מהתמכרויות

 

 

מכרזים 2023

 

 

מכרז פומבי 1/2023 לאספקת שירותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים

 עידכון לגבי מכרז 1/2023

 

מכרזים 2022

 

 

מכרז פומבי 1/22 לרכישת שירותי יועץ תקשורת חיצוני

 

 

מכרז פומבי 1/22 לרכישת שירותי יועץ תקשורת חיצוני מענה לשאלות

 

מכרז פומבי 1/22 לרכישת שירותי יועץ תקשורת חיצוני - המשך

 

מכרז פומבי 2/2022 רכש חשמל מיצרנים פרטיים

 

 

מכרז פומבי 2/2022 רכש חשמל- המשך

 

מכרז פומבי 2/2022 רכש חשמל- מענה לשאלות

 

מכרז פומבי 1/22 לרכישת שירותי יועץ תקשורת חיצוני

 

מכרז פומבי 1/22 - הוראת תכ"מ 

 

מכרזים 2021 

 

מכרז לאספקת חומרי ניקיון מתכלים    1/2021

 

 

 מכרז לאספקת חומרי ניקיון מתכלים    1/2021 עדכון תאריכים ושינויים במפרט השירותים

 

 

♦ מכרז לאספקת חומרי ניקיון מתכלים 1/21 - כנס ספקים

 

♦ מכרז לאספקת חומרי ניקיון מתכלים 1/21  - סיכום כנס ספקים

 

 

מכרזים 2019 

 

 

מכרז לאספקת חומרי ניקיון מתכלים       ***מענה לשאלות הבהרה***

 

 

  מענה לשאלות הבהרה - מכונות שתיה

 

 

 ♦ מכרז 2/2019 . רכישת שירותי הדרכה לגמילה מהתמכרויות עבור מטופלי המרכז. מכרז פומבי 2/2019 . נוסח פרסום.

 
 ♦ מכרז 2/2019 . מהדורה שניה מתוקנת.

 

 ♦ מכרז 2/2019 . נוסח לפרסום - תיקון.

 

    מכרז מס 1/2019 - אספקת שירותי אחריות ותחזוקה למערכות מנ"מ וביטחון - מסמך א'.  
 
    מכרז 1/2019 - מסמך עידכון תחזוקת מערכות ביטחון מפרט טכני מסמך ב' ו-ג'. 
 
    מכרז 1/2019 - מסמך ה'.   
 
   ♦  מכרז 1/2019 מנ"מ וביטחון כתב כמויות ואומדן קובץ אקסל סגור.  גליון 1  גליון 2  גליון 3  גליון 4
 
  פורמט קובץ אקסל להורדה https://1drv.ms/x/s!AqcDY1LUpqdDcRmjf731w2ww0JI  לינק 1
 
 
 
 
 
 

 

מכרזים

עבור לתוכן העמוד