ההסתדרות הרפואית בישראל
מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל
הטכניון חיפה
המועצה לארץ ישראל יפה
מועצה אזורית מנשה
משרד הבריאות

ענף רווחה

 

ענף רווחה

 

מנהלת : לובינסקי מרים

 

טלפון : 04/6278716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               
                                                                עולם הרווחה לאוכלוסיית גמלאי המרכז

 

פעילות ענף הרווחה מעוגנת בהוראות התקשי"ר, המחייבות את כל משרדי הממשלה, ונועדה לתמוך ולחזק את ההון האנושי, המשקף את מהותו, ואת פניו של בית החולים.
הכישורים, היכולות, התפוקה ואיכות השירות, של ההון האנושי, מגדירים את טיבו ומהותו של בית החולים.
קיימת ההדדיות ויחסי הגומלין, בין בית החולים כארגון, להון האנושי.
חיזוק ותמיכה בהון האנושי תוך העמקת השייכות וההזדהות עם מקום העבודה מגבירים את המוטיבציה, היעילות והאפקטיביות של ההון האנושי. (מצ"ב חזון רווחה)
 

 

פעילויות

 

פעילות חברה ותרבות, הכוללות רפואה מונעת, קייטנות, ספורט, טיולים, מסיבות (תקשי"ר 06.4, 06.5).
סיוע לעובדים במצוקה, הפנייה לגורמים מתאימים בקהילה, כגון: ביטוח לאומי, עירייה, בתי אבות, משרד העבודה והרווחה, משרד השיכון, בנקים, מס הכנסה ועוד. סיוע באמצעות קרנות מצוקה, קרן מיכאל, קרן ימי מחלה, ועדה להיעדרות עקב מחלת בן משפחה ועוד.
שמירת קשר עם עובדי המשרד הנעדרים עקב מחלה. ביקור חולים, מתן הסבר על זכויותיהם, והדרכה במימוש הזכויות.
נטילת חלק פעיל בהליך הפרישה של העובד, קיום שיחה אישית עם הפורש, והזמנתו לטקס הפרישה.
ייזום פעילות רווחה ותרבות בכפוף לכיסוי תקציבי.
 פעולות לשמירת הקשר עם הגמלאים (82.56 בתקשי"ר), ביצוע פעולות רווחה, שי לחגים, כנסים, טיולים, ביקור בבית הגמלאי, סיוע באמצעות קרן מצוקה ועוד.

עבור לתוכן העמוד