חוק חופש המידע 2020

דין וחשבון שנתי לחוק חופש המידע לשנת 2020

המרכז לבריאות הנפש שער מנשה

פירוט מבנה המרכז הרפואי, אגפיו, יחידותיו ויחידות הסמך שלו; שמות בעלי תפקידים בכירים, העומדים בראש אגפים, יחידות סמך המרכז הרפואי (למשל: תאגיד).

תרשים מבנה ארגוני:

 

הנהלת המרכז הרפואי:

תפקיד

שם

מנהלת המרכז הרפואי

דר' שירלי פורטוגז

סגן מנהלת המרכז הרפואי

ד"ר מולי לינדר

עוזר מנהלת המרכז הרפואי

ד"ר רונן הוברפלד

מנהלת שרותי הסיעוד

גב' חוה קוסטיצקי

מנהלת אדמיניסטרטיבית

גב' לאה בוצר

מנהלת כספים

גב' סימה דהן שטרומצה

מנהלת משאבי אנוש

גב' מוריה חזקיה

מחלקות במרכז הרפואי:

שם המחלקה

שם מנהל המחלקה

א1

ד"ר ולנטינה פישקין -מינוי בפועל

א2

ד"ר ארביטמן מרינה

א3

ד"ר זיקר טטיאנה -מינוי בפועל

א4

פרופ' משנה אברהם פלד

ג'

ד"ר אייזיק סולומיש

ב'

אין כרגע מנהל מחלקה

מיון

אין כרגע מנהל מחלקה

10 מיטות

ד"ר שירלי פורטוגז

מרפאת עירון

ד"ר מחמוד ג'ברין

משפטית 1

ד"ר בוריס ראוכברגר

משפטית 2

ד"ר יבגני שינקרנקו

משפטית 3

ד"ר איגור סלגניק

משפטית 4

ד"ר יעקב נחמקין

ביטחון מירבי שיקום

ד"ר גבריאלה קנול

הוסטל A

גב' אירנה לפושנר

הוסטל B

גב' אירנה לפושנר

טיפול יום

ד"ר עלמה פרנקל

 

 

יחידות במרכז הרפואי: (כגון מנהל ומשק, מעבדות, מכונים וכדומה..)

שם היחידה

שם מנהל היחידה

סגנית מנהלת אדמיניסטרטיבית

גב' ראובנה נדן

רווחת העובד

גב' גילה חיים

הדרכה ופיתוח ארגוני

בשלבי איוש

אחזקה, בינוי ותשתיות

אינג' יוסי אולשניצקי

ביטחון

מר יניב מדאר

קבלת חולים

גב' טלי נעים

רשומות רפואיות

גב' פזית בן בסט-הרר

אפסנאות

גב' מיכל עטרה

מנהל רכש

מר עודד אגסי

מערכות מידע ומחשוב

מר בוריס בלגורודסקי

משק וניקיון

מר אבי בן פרין

מטבח

מר אלי בדש

שירותי חצר וגן

מר יוסי שרעבי

כשרות ושירותי דת

הרב שמעון לגריסי

תחבורה

מר מיכאל ארזואן

אמרכ"ל תחום תקשורת ארגונית

מר שלמה קגסקי

ממונה איכות אקרדיטציה

מר חוטר גרפל

ממונה בטיחות הטיפול

מר יסאר עתאמנה

בית מרקחת

גב' יוספה הנדלר-זאבי

2. תיאור תחומי האחריות של המרכז הרפואי:

מתן מענה לבריאות הנפש במרחב המוגדר למרכז באשפוז, טיפול יום ומרפאה. מתן שרותי אשפוז ושיקום לביטחון המרבי בבריאות הנפש של כלל מדינת ישראל, טיפול בניצולי שואה הנזקקים להוסטל. שירותים נוספים כוללים אשפוז פסיכוגריאטרי, מערך לנפגעי טראומה מינית, אשפוז תחלואה כפולה (תחלואה נפשית וסמים), ותחלואה כפולה (תחלואה נפשית והנמכה קוגניטיבית).

 

3. מענה של המרכז הרפואי ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף 3 לחוק ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמם:

מען למכתבים

טלפון

פקס

אתר אינטרנט

ד.נ. חפר 37806

04-6278888

04-6278972

אתר האינטרנט של המרכז הרפואי

מענה של המרכז הרפואי

שם בעל התפקיד

טלפון

אימייל

הממונה על העמדת מידע לציבור בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

טליה בן אבי - שטיינברג

02-5082522

Meida-med-cen@MOH.GOV.IL

פניות הציבור

ד"ר מרינה ארביטמן

04-6278983

info@sm.health.gov.il

4. לגבי יחידות במרכז הרפואי, הנותנים שירות לאזרח פרישתן הגיאוגרפית, וכן מענים ודרכי ההתקשרות עם כל סניפי היחידות:

אין.

 

5. סקירת עיקרי פעילות המרכז הרפואי בשנת -2020:

מספר מיטות: 430

קידום איכות הרפואה ובטיחות הטיפול הרפואי:

במהלך 2020 שמה תכנית האיכות של כלל המרכז דגש על תכנית איכות מותאמת למטופל הכוללת את מעורבות המטופלים, ובאה לידי ביטוי בתשאול המטופלים, וקידום פרויקטים שנמצאים במוקד העניין של המטופלים כגון: זמן מטפל מטופל, רמות תקווה , יציאה של מטופלים מחוץ לתחומי המחלקה, פעילויות שיקום וכדומה, לפי עקרונותJCI כמו בכל שנה כללה התוכנית מדדים רוחביים לכלל המחלקות ומדדים פרטניים ביוזמתם של המחלקות המתממשקים עם התוכנית הלאומית למדדי איכות בבריאות הנפש ועם היעדים בעדיפות גבוהה של בית החולים HWP Hospital Wide Priority (רצף טיפול, זמן מטפל מטופל, התמודדות עם אלימות, קידום האוטונומיה של המטופל)

תוכנית הבטיחות כלל דגשים של קידום תרבות בטיחות בבית החולים ועידוד דיווח על כמעט אירוע וקידום סבבי בטיחות, קידום למידה מתחקירים ועל פי ה JCI עמידה ב 6 יעדי הבטיחות הלאומיים (זיהוי מטופל, תקשורת בין מטפלים, בטיחות הטיפול התרופות, הליכים פולשניים ECT, היגיינת ידיים ומניעת נפילות) . ושיתופי פעולה עם בתי חולים כלליים כגון הלל יפה.

כמובן שתוכנית הבטיחות מתממשקת עם תוכנית האיכות ושאר המערכים הרלוונטיים (מניעת זיהומים, מערך הטיפול התרופתי, מערך אבטחת המידע, וועדות רלוונטיות כגון: וועדת אלימות, פורום אוטונומיה, פורום עמיתים למטופלים מורכבים.

 

יצירת חוויית מטופל מצוינת, אנושית ושוויונית המציבה את המטופל כאדם במרכז:

קידום פעילויות שעות הפנאי - העשרת מגוון הפעילויות והתאמתם לצרכי המטופלים גם על ידי סקרים.

קידום אורח חיים בריא- בניה של חדר כושר, ופעילות ספורט במחלקות , יציאה עצמאית או בליווי של מטופלים מאושפזים ל"קפה טוב".

הוצאות של מטופלים מורכבים ממתחם המשפטיות לפעילות ספורט מחוץ למחלקות בתגבור של צוות ייעודי.

סקרי חווית מטופל פנימי שתוגבר גם בעמדות ממוחשבות במיון ובמרפאה.

קידום פרויקטים רוחביים ופרטניים במחלקות (חלוקת טיפול מחוץ לתחנה, אשפוז ראשון וכד').

 

פיתוח, קידום וחיזוק התשתית הניהולית:

תכנית ענבר ד"ר פורטוגיז סיימה הכשרת ענבר מחזור ה' וד"ר מולי לינדר התחיל מחזור ו'.

התמחות על במנהל רפואי המשך התמחות ד"ר שמואל לינדר וד"ר רונן הוברפלד.

תואר שני במנהל מערכות בריאות ד"ר ויקטוריה איסקוב, ד"ר מיכאל בז'מין.

השתתפות במימון לימודים אקדמאים לעובדים המהווים עתודה ניהולית תלוי תקציב.

עתודות לסגל הבכיר בהתאם לפוטנציאל ועפ"י החלטת הועדה בנש"מ.

טיפוח, שימור והעצמת ההון האנושי במרכזים הרפואיים: ועדת השתלמות ממונה על ניהול קריירה

אות הנציב גב' לאה בוצר, גב' מירב חכם פרבר

מצוינות אישית עו"ד מאיה דינר, גב' איילת אלטרוביץ מדאר

צוות מצטיין צוות המטבח

קידום עובדים (116 עובדים)

מתן קביעות לעובדים כתבי מינוי (47 עובדים)

כנס הוקרה שנתי לפורשים

יצירת משרות ומינוי עובדים במסגרת מסקנות צוות מסלולי קידום לאחיות

ימי תרבות ומורשת לעובדים (8 סבבים) תלוי קורונה

סדנאות פעמונים בנושא פרט ומשפחה (2 סדנאות) תלוי קורונה

חלוקת שי: עובד חדש, מתגייסים, ילדי עובדים עולים לכיתה א', ערכת נחמה, ערכת נפגע מאלימות מטופל, שי לחולי קורונה

ימי עיון: יום שוויון מגדרי, יום גיוון תעסוקתי

סקר שביעות רצון אוריינטציה לעובד חדש

פיתוח, קידום וחיזוק התשתיות הפיזיות והכלכליות:

הקמת ועדת התייעלות וחיסכון, חיסכון אנרגטי במיזוג האוויר, החלפת מערכות מיזוג אוויר, מכרזי מסגרת.

תכנון מתקדם להקמת מח' חדשה לפסיכוגריאטריה, הקמת רשת תקשורת כלל ביה"ח המבוססת על סיבים אופטיים לחיזוק תקשורת טלפוניה, טלוויזיה במעגל סגור, בקרת מבנה, מערכת כריזה וכד'.

החלפת מערכת מיזוג מרכזי במתחם ביטחון מירבי (4 מח' אשפוז) עם דגש לשימוש בטכנולוגיות חדשניות ומתקדמות לשמירת אנרגיה וחיסכון במושבים אנרגטיים.

הגדלה מתמדת באחוזי ביצוע אחזקה מונעת לחיזוק מערכות אלקטרומכניות תשתיות פיזיות.

קידום חדשנות ומחקר: אין תקציב לחדשנות ומחקר

פיילוט רובוטים

פיילוט רחפנים להעברת תרופות, בדיקות מעבדה, מוצרים מחנות נוחות

4 פרוייקטים לתואר שני סטודנטים לחשיבה עיצובית מהטכניון

6. סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית 2021:

קידום איכות הרפואה ובטיחות הטיפול הרפואי:

קידום בריאות גוף ונפש ואורח חיים בריא והפחתת זיהומים נרכשים- ביצוע תרגולים לחשיפה להתפרצויות פנדמיות מספר תרגולים מלאים לחשיפה והתפשטות שהושלם עד שלב המסקנות ההמלצות ויישומם.

זמן מטפל מטופל בדגש על קידום הדיאלוג עם המטופלים ויצירת מערכות יחסים מבוססות אמון, מטפל משמעותי - הפעלת מתודולוגיה של תשאול מטופלים ומשפחות לגבי אנשי צוות שהיו עבורם משמעותיים (יצרו קשר משמעותי וחיובי וכד'), המשוב יגיע לאישור אישי של העובד (פלטפורמת משמרות) וישמש לדירוג לפי מספר מטופלים שיתושאלו .

רצף טיפול (קהילה, אשפוז ,שיקום, ומעברים תוך בית חולים) "עם הפנים לשיקום" - סדנאות ברמה המחלקתית המשלבות מידע לגבי מיזמי שיקום קיימים וזכויות מטופלים, סרטונים וסיפורים אישיים של מטופלים ומשפחות ודיונים על תרחישים בנושא שיקום ומעברים בין האשפוז למחלקה. משוב ומידע מוועדות סל שיקום בדגש על השתתפות צוות.

התמודדות עם אלימות ומניעת בריחות מאשפוז כפוי - שגרות עבודה עם תרחישי מקרה- פעם בחודש הצגת תרחיש נבחר העוסק בסוגיות בטיחות אלימות ובריחה הכולל מודל המשלב ידע תיאורטי (דה אסקלציה) ופרקטיקה היומיומית ודיון רב צוותי.

העלאת מודעות לדיווחים ליחידה לבטיחות הטיפול - מודל תמרוץ על בסיס יעדים פרטניים לכל מחלקה על בסיס השיג - לא השיג.

צמצום טעויות במתן תרופה- פרסום סרטוני "טיק טוק" בני 30 שניות עד דקה העוסקים באירועי בטיחות תרופתיים.

 

 

יצירת חוויית מטופל מצוינת, אנושית ושוויונית המציבה את המטופל כאדם במרכז:

המשך פעילות מ-2020 ובנוסף:

הגברת האוטונומיה של המטופל ושיתוף מטופל בקבלת החלטות.

העשרת פעילויות פנאי

שביעות רצון מפעילויות וחוגים "מצביעים ברגליים " שינוי מתודולוגיית המדידה לביצוע סקרים מדי חוג והתגייסות למספר המשתתפים.

שיתוף מטופל קבלת החלטות

הגדרת guideline של המרכז לקביעת תכנית טיפול בשיתוף מטופל ומשפחתו וגורמים בקהילה הכולל: הצעה לקחת חלק, קביעת בעיות משותפת, הגדרת התערבויות משותפת, הגדרת יעדים משותפת וinput- של משפחה ומטפלים עיקריים (ישיבה ייעודית של כלל הגורמים הרלוונטיים במחלקה עם המטופל וגורמי תמיכה בקהילה כשתוכנית הטיפול פרוסה לפניהם).

פיתוח, קידום וחיזוק התשתית הניהולית:

התמחות על במנהל רפואי ד"ר שמואל לינדר וד"ר רונן הוברפלד.

טיפוח, שימור והעצמת ההון האנושי במרכזים הרפואיים:

הענקת פרסי הוקרה והצטיינות

קידום עובדים בדרגה

מתן קביעות לעובדים כתבי מינוי

קורס אזרחות לעובדי המרכז בשיתוף עמותת אר"צ

תכנית מחוברים

כנס הוקרה שנתי לפורשים

ימי תרבות ומורשת

סדנאות פעמונים בנושא פרט ומשפחה

חלוקת שי: עובד חדש, מתגייסים, ילדי עובדים עולים לכיתה א'

ימי עיון: יום האישה, יום גיוון תעסוקתי, יום מודעות לאורח חיים בריא ותזונה נכונה

הפנינג משפחות לילדי עובדים

סקר שביעות רצון אוריינטציה לעובד חדש

פיתוח, קידום וחיזוק התשתיות הפיזיות והכלכליות: החלפת מערכת חימום מים במשפטית, התחלת הליך יציאה למכרז לבניה מח' פסיכוגריאטרית

קידום חדשנות ומחקר:

למרכז אין תקציב ייעודי לחדשנות ומחקר

המשך קידום נושא הרחפנים

7. תקציב המרכז הרפואי בשנה החולפת: לחץ כאן.

8. פירוט הוצאותיו של המרכז הרפואי בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב: לחץ כאן.

9. תקציב המרכז הרפואי לשנה הנוכחית: לחץ כאן.

10. רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהמרכז הרפואי פרסם בשנה החולפת:

שם החוברת/ העלון

קהל היעד

מטרת החוברת

משפטית 1

מטופל ומשפחתו

היכרות עם המרכז ושגרת המחלקה

משפטית 2

מטופל ומשפחתו

היכרות עם המרכז ושגרת המחלקה

משפטית 3

מטופל ומשפחתו

היכרות עם המרכז ושגרת המחלקה

משפטית 4

מטופל ומשפחתו

היכרות עם המרכז ושגרת המחלקה

פסיכוגריאטריה ג

מטופל ומשפחתו

היכרות עם המרכז ושגרת המחלקה

מחלקה א2

מטופל ומשפחתו

היכרות עם המרכז ושגרת המחלקה

מחלקה א1

מטופל ומשפחתו

היכרות עם המרכז ושגרת המחלקה

מחלקה א3

מטופל ומשפחתו

היכרות עם המרכז ושגרת המחלקה

מחלקה ב

מטופל ומשפחתו

היכרות עם המרכז ושגרת המחלקה

מחלקה שיקומית

מטופל ומשפחתו

היכרות עם המרכז ושגרת המחלקה

הוסטל ניצולי שואה A

מטופל ומשפחתו

היכרות עם המרכז ושגרת המחלקה

הוסטל ניצולי שואה B

מטופל ומשפחתו

היכרות עם המרכז ושגרת המחלקה

היחידה לטיפול יום

מטופל ומשפחתו

היכרות עם המרכז ושגרת המחלקה

מרפאת עירון

מטופל ומשפחתו

היכרות עם המרכז ושגרת המחלקה

 

 

11. המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן פועל המרכז הרפואי כאמור בסעיף 6 לחוק:

המרכז הרפואי פועל כנגזר מהנחיות ונהלי משרד הבריאות הבאים לידי ביטוי, בין היתר בחוזרי מנכ"ל משרד הבריאות. נהלים וחוזרים אלה מפורסמים באתר האינטרנט הרשמי של משרד הבריאות - לאתר משרד הבריאות לחץ כאן.

 

נהלים וחוזרים של המרכז הרפואי נהלים פנימיים מפורסמים באתר האינטרא-נט של המרכז.

12. תיאור ומטרות של מאגרי המידע של המרכז הרפואי, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981:

אין.

13. קרנות ומלגות שבמימון המרכז הרפואי:

אין.

14. תמיכות שנתן המרכז הרפואי למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם:

אין.

 

עבור לתוכן העמוד