הטכניון חיפה
פיקוד העורף
משרד הבריאות

שירותי החצר

שרותי החצר

 

 

מנהל : יוסי שרעבי

 

 

מידע והתקשרות

 

טלפון - 04/6278944

 דוא"ל -


כללי

 

צוות החצר בראשות יוסי שרעבי כולל 4 עובדים המבצעים מגוון של פעולות שינוע, תשתיות,איכות הסביבה ומשרתים אוכלוסייה גדולה במגוון תחומים בפרישה רחבה בכל שטח ביה"ח.
לרשות הצוות עומדים כלים ואמצעים שונים לביצוע העבודות כגון: אמצעי שינוע , מחפרון, בובקט, טרקטור חקלאי ועוד.

 

פעילויות


שינוע בביה"ח בכל סוגיו.
חלוקת אספקה שוטפת למחלקת הניקיון ופיזורו ביחידות ביה"ח.
חלוקת ציוד ישן /חדש ואיסופו.
אספקה וביקורת למרכזיות חמצן וגלילי חמצן למחלקות ביה"ח.
איסוף פסולת וגזם בכל שטחי ביה"ח.
שרות למחלקת האחזקה והתשתיות בית החולים בכל נושא נדרש.
ביצוע מטלות במסגרת פעולות לאיכות הסביבה.
איסוף כל חומרי המחזור בבית החולים והטיפול בהם.
פינוי ניירת מסווגת מהמחלקות לגריסה.
קשר עם גורמים מוניצפליים לאספקת שירותים כגון : ניקיון כבישים, איסוף חומרים וכו.
טיפול בשטחי בור בבית החולים (עשבייה וכו)

עבור לתוכן העמוד